Martinovo in prelep jesenski dan

Martinovo in prelep jesenski dan

Če je Martin oblačen ali meglen, pride zima voljna kot jesen. (Slovenski pregovor)

Martinovo je tu in z njim tudi jesenske barve, ki krasijo okolico našega dijaškega doma.

 

fotografije: dejan bulut

Angleščina in Nemščina

Angleščina in Nemščina

Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil.

  • Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih podatkov v besedilu, razumevanje glavnih misli sporočila, pomembnih podrobnosti v besedilu).
  • Pomoč pri razvijanju govornega sporočanja (urjenje uporabe ustreznih jezikovnih sredstev).
  • Pomoč pri razvijanju pisanja in pisnega sporočanja (urjenje pravilnega, jasnega in čitljivega zapisovanja, tvorjenje različnih vrst besedil).
  • Pomoč pri razvijanju branja in bralnega razumevanja (urjenje bralnih sposobnosti, izboljšanje besedišča, razumevanje glavne misli sporočila, iskanje podatkov v besedilu, urjenje govornega obnavljanja besedila).
  • Pomoč pri urjenju in razumevanju jezikovnih znanj in sposobnosti.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: kabinet ali učilnica v 2. nadstropju

Mentor: Erik Kurbos

 

.

Nogomet

Nogomet

NOGOMET – FUTSAL

Kdaj? Ob četrtkih od 17.00 – 18.30
Kje? Telovadnica Srednje zdravstvene

Interesna dejavnost nogomet oz. bolje rečeno FUTSAL (dvoranski nogomet) se izvaja 1 krat tedensko (četrtek od 17.00 – 18.30) v bližnji telovadnici OŠ France Prešeren. Poleg druženja in aktivnega preživljanja prostega časa je namen izvajanja te interesne dejavnosti učenje tehnike, taktike in pravil te v Sloveniji zelo razširjene in priljubljene športne panoge. Prav tako pa je vadba nogometa namenjena izboru domske ekipe za sodelovanje na meddomskem tekmovanju. Tekom šolskega leta se z okoliškimi klubi in šolami odigra tudi nekaj prijateljskih tekem.
Vsakodnevni igri nogometa pa je namenjeno tudi nogometno igrišče ob DD Lizike Jančar, kjer fantje ob toplih jesenskih popoldnevih aktivno preživljajo svoj prosti čas. Igrišče je sicer prostor kjer pogosto svoj prosti čas preživljajo tudi drugi dijaki in dijakinje.

Mentorica: Vesna Veit

Odbojka

Odbojka

ODBOJKA

Kdaj? Ob sredah od 18.00 – 19.30
Kje? Športna dvorana SZKŠ Maribor

Interesna dejavnost ODBOJKA se v DD Lizike Jančar izvaja 1 krat tedensko (ob sredah med 17.30 in 19.30) v bližnji športni dvorani Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Vadba odbojke poteka v dveh skupinah in sicer skupina deklet in mešana skupina, ki jo sestavljajo tako dekleta kot fantje. Vadba odbojke je poleg redne tedenske rekreacije in sprostitve namenjena tudi izboru in pripravi odbojkarskih ekip za sodelovanje na regijskem meddomskem tekmovanju v odbojki za dijake in dijakinje.

Mentor: Dejan Bulut, prof. lik. um. ( 5.B skupina )