Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Dijaku pomagamo pri načrtovanju metodološke in izvedbene komponente oblikovanja, pri oblikovanju vizualnih sporočila za različne medije.

Uporablja in določa različno programsko opremo pri oblikovanju – načrtovanju in realizaciji za različne medije oziroma produkcijo (Adobeovih programov za grafično oblikovanje, obdelavo fotografij in videjev (Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom, Premiere … etc.).

Dijaki prakticira temeljne zakonitosti v oblikovanju in pripravi slikovnega gradiva.

Načrtuje in oblikuje funkcijske in estetske vidike izdelka.

Načrtuje sistem označevanja in aplikacij ter pripravi tehnično dokumentacijo.

Oblikuje enostavne sisteme kompleksnih oblikovalskih rešitev in sodeluje v strokovnih timih.

 

Časovna opredelitev: po dogovoru.
Kraj: učilnica v 5. nadstropju.
Mentor: Dejan Bulut

 

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina (učna pomoč)

Namen predmeta je predstaviti najpomembnejše likovne umetnine, ki oblikujejo dijakov pogled na estetske in vsebinske vrhunce posameznih zgodovinskih obdobij in  na njihov razvoj. S tem predmet privzgaja občutek za resnične likovne vrednote in spodbudi zanimanje za likovne stvaritve in kritičnost do njih.

Dijaki razvijajo estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti Izražanje kulturnih raznolikosti; dvigujejo raven kulturne zavesti in razvijajo zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine.

Časovna opredelitev: po dogovoru.
Kraj: učilnica v 5. nadstropju.
Mentorja: Dejan Bulut in Rasta Vrečko

Fotografska razstava: Sprehod ob meji, Bojana Šeneta

Fotografska razstava: Sprehod ob meji, Bojana Šeneta

Fotografska razstava: Sprehod ob meji, Bojana Šeneta

Bojan Šenet je mariborski fotograf, ki s posebnim odnosom fotografira gradbeništvo, pokrajino, vnuke. Izziv mu je urbana ulična fotografija, kjer človeka postavi v središče dogajanja. V fotografsko zgodbo vstopa na pričujoči razstavi v Dijaškem domu Lizike Jančar zgodovina. Ko zagledamo na fotografijah žice, se zavemo ločevanja.

  1. avgusta se vsako leto za tri, štiri ali pet let naši dijaki ločijo od staršev in domačega kraja.

Pri Bojanovih podobah pa gre še za nekaj drugega. Za razmejevanje.

Meje so bile, so in bodo. Ravno v tem času, sedaj, ko vlada korona, se mej v svetu še kako zavedamo …

Bojan Šenet je motive posnel, ko se je sprehodil ob Senžermenski meji, ki je do pred 100 leti sploh ni bilo.

Kaj pa je »Senžermenska meja«?

Meja je nastala s Saint – Germainsko pogodbo leta 1919 in je prvih 25 let razmejevala Kraljevino SHS, pozneje pa 50 let ločila vzhod in zahod. Zadnjih 25 let je postala meja ob kateri so možni SPREHODI.

Vse to zajema razstava Bojana Šeneta.

Manjka še 8 ur, da bo 10. september… In čez osem ur bo 101 leto, kar so se začrtale meje Slovenije.

Septembra 1919 je bila v kraju Saint – Germain – en – Laye, nekaj kilometrov od Pariza, podpisana mirovna pogodba med zmagovalnimi silami antante in Republiko AvstrijoAvstrija je s to pogodbo potrdila razpad Avstro-Ogrske monarhije. Priznala je nove države: Madžarsko, Čehoslovaško, Poljsko ter Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Južnoslovanska delegacija je pogodbo podpisala šele 27. novembra. Zamik je nastal zaradi tedaj še vedno ne povsem določene razmejitve na relaciji med Mariborom in Radgono. Nekoliko kasneje je bila zavrnjena zahteva po plebiscitu na tem območju in mesto Radgona na levem bregu Mure je bilo dodeljeno Avstriji.

Jutri bo natančno »101« leto od podpisa mirovne pogodbe, ki je osnovala meje Slovenije.

Zgodovina dela ljudi modre, matematika ostroumne, filozofija globokoumne. (Francis Bacon)

Prihodnost nas vznemirja, preteklost zadržuje. Zato nam sedanjost uhaja. (Gustave Flaubert)

Zgodovina je učiteljica življenja. Historia, magistra vitae. (latinski pregovor)

Slovenija je zelo, zelo, zelo lepa država. Ne vemo, kaj bo čez 200 ali 300 let. Bodimo modri, ostroumni, globokoumni.

Pazimo na Slovenijo – državo, ki ima v imenu LOVE (ljubezen),  pazimo nase in na prijatelje.

Bojan Šenet nam šepeta v svoji razstavi prav to.

zapisala: Rasta Vrečko, specialistka likovne terapije in profesorica likovne pedagogike

Ob prihodu v dijaški dom, 31. 8. 2020

Ob prihodu v dijaški dom, 31. 8. 2020


Spoštovani dijaki in starši!

najpomembneje

Ob prihodu v dijaški dom

Prihod dijakov novincev bo v ponedeljek, 31. 8. 2020 med 15. in 18. uro, prihod starejših dijakov od 18. do 20. ure.
V dom boste vstopali z maskami, vsakega novinca pospremi v dom le en starš.

Ob vhodu v DD bodo izobešeni seznami dijakov po vzgojnih skupinah, usmerjali pa vas bodo delavci dijaškega doma!

Novinci prinesite s seboj:

– zaščitne maske,
– izpolnjen in podpisan izvod pogodbe o bivanju,
– osebno izkaznico ali potni list,
– fotografijo dijaka,
– pribor za osebno higijeno,

– posteljnino (če želite imeti svojo).

Prvi dan bivanja v DD ( 31.8.2020) si dijaki večerni obrok zagotovijo sami.

Več spodaj…

Dopis za starše in novince

S 1.9.2020 se pričenja novo šolsko leto, ki bo verjetno za vas in za nas nekoliko drugače, kot so bila pretekla. Zaradi vaše in naše varnosti moramo namreč upoštevati navodila in smernice, ki jih zaradi COVID-19 predpisuje NIJZ.

V izogib gneči ob prihodu dijakov dne 31. 8. 2020, je prihod dijakov novincev planiran med 15. in 18. uro, medtem ko je prihod »starih dijakov« planiran od 18. ure dalje. Za parkiranje tega dne je za vas zagotovljeno brezplačno parkiranje pred dijaškim domom.

Zaradi trenutne situacije veljajo spremenjena domska pravila, zato s seboj obvezno prinesite zaščitne maske, ki jih boste med drugim potrebovali tudi v šoli.

Za vašo varnost bo v času bivanja v Dijaškem domu Lizike Jančar ustrezno poskrbljeno, saj so v celotnem domu nameščena razkužila, ob uporabi skupnih prostorov pa zagotovljena zahtevana varnostna razdalja.

Verjamemo in upamo, da se bodo vse šolske aktivnosti tako kot vsako leto pričele s 1. septembrom in da se dijaški domovi odprejo dan prej torej 31.8.2020.

Naprošamo Vas, da vsa nadaljnja obvestila in navodila v zvezi s prihodom in nastanitvijo dijakov v Dijaški dom Lizike Jančar spremljajte na naši spletni strani www.ddlizika.si ter pri sredstvih javnega obveščanja.

Ravnateljica

mag. Bojana Peruš Marušič

Poglejte si še

Naše prejšnje objave

Sprehodite se čez našo spletno stran in si oglejte pestro življenje v DD, polno različnih interesnih dejavnosti in dogodkov / vse. 

Podporna skupina- Moje učenje

Podporna skupina- Moje učenje

PODPORNA SKUPINA - MOJE UČENJE za dijake Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor, od ponedeljka do srede ob 15.00 - zoom: - skupina 2-3 dijakov - redno delo vsak dan 20 minut - pregled učnih vsebin - uporaba didaktičnih materialov - učenje učenja - lahko branje -...

ADVENTNI ČAS

ADVENTNI ČAS

November se počasi približuje koncu in bleščeč december čaka, da graciozno zaključi to čudno leto 2020. Pred nami so razburljivi časi. Prva adventna nedelja naznanja, da bo čez štiri tedne in nekaj dni božični večer. Vsako nedeljo prižgemo na adventnem venčku svečo in...