Dijaki 6a in 6b Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor smo z vzgojiteljem Erikom in vzgojiteljico Rasto izdelovali pogače za lačne ptice. Izdelali smo 100 pogač iz loja in različnih semen. Naučili smo se nekaj novega. Pozimi, ko so polja zasnežena, se ptice približajo hišam, zato jim ponudimo pogače.

dijaki 6a in 6b

Dostopnost