VII. mednarodni kongres dijaških domov v Sloveniji

VII. mednarodni kongres dijaških domov v Sloveniji

V četrtek, 25. in v petek, 26. marca 2021 je potekal že sedmi mednarodni kongres dijaških domov v Sloveniji, tokrat prvič na daljavo.

Naši vzgojiteljici Vesna Špes Ciringer in Vesna Veit sta se s svojima prispevkoma kongresa aktivno udeležili. Naslova njunih prispevkov sta bila: Živimo zdravo, zato kuhamo (Vesna Š. C.) in Aktivno preživljanje prostega časa: fitnes vadba za dijakinje in dijake in funkcionalna vadba za dijakinje (Vesna V.).

Posebnost tega kongresa je sekcija za mlade, kjer lahko svoje poglede in razmišljanja z nami delijo tudi dijaki.

Povezava do zbornika.

Dobrodelnost v Liziki

Dobrodelnost v Liziki

Vzgojno-izobraževalni cilji:

 • Razvijanje odnosa do soljudi, živali in narave.
 • Navajanje na kritično razmišljanje.
 • Oblikovanje pozitivnih osebnostnih lastnosti.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti.
 • Usvajanje novih znanj.
 • Lizika za otroke varne hiše

Aktivnosti:

 • Tedna otroka bomo obeležili tudi v Dijaškem domu Lizike Jančar Maribor, kjer bo potekal projekt z naslovom LIZIKA ZA OTROKE VARNE HIŠE. Pridružili se bomo letošnjemu motu Odgovor je pogovor in se povezali z otroki preko različnih medijev in računalniških orodij. Namen projekta je, da otroke varne hiše v prazničnem času obdarimo z darili, ki si jih želijo in jim tako polepšamo dneve.
 • Ob svetovnem dnevu živali bomo izvedli akcijo zbiranja hrane, pripomočkov za nego in igro za živali, ki živijo v Zavetišču za živali Maribor. Z dijaki bomo izdelali logotip, s katerim želimo opozoriti, da je tudi žival iz zavetišča bila nekoč hišni ljubljenček, a žal le kratek čas. Stik z živalmi je pomemben v razvoju mladostnika, saj v času računalniških tehnologij mnogi izgubljajo občutek za realnost. S pogovorom o domačih živalih, zapuščenih živalih in terapevtskih ali službenih živalih bomo spoznavali različno pojmovanje naših odnosov do njih. Želimo, da bi bili pravični do vseh živih bitij.

Mentorica: Karin Žvan

Zelena Lizika

Zelena Lizika

Vzgojno-izobraževalni cilji:

 • Krepiti zavedanje o pomenu ohranjanja narave ter posledicah neodgovornega odnosa do narave.
 • Razvijati spoštljiv odnos do narave .
 • Razvijati delovne navade in vrednote trdega dela in zbranosti.
 • Spodbujati preživljanje prostega časa v naravi kot zdrav način življenja.
 • Spodbujati navezovanje socialnih stikov in dobro komuinkacijo.
 • Krepiti zanimanje za hortikulturno aktivnost.
 • Razvijati splošno znanje o domačih opravilih povezanih s hortikulturno aktivnostjo.
 • Krepiti zavedanje o pomenu ekološko pridelane prehrane ter spodbujati k doma pridelani hrani.
 • Razvijati znanje na področju sajenja, gnojenja, obrezovanja in cepljenja različnih vrst rastlin.

Aktivnosti:

 • Spoznavanje tehnik sajenja, gnojenja in obrezovanja različnih vrst rastlin.
 • Skrb za rastline, ki jih bomo z dijaki posadili v okolici dijaškega doma – odstranjevanje plevela, redno zalivanje in drugo.
 • Spoznavanje različnih načinov cepljenja dreves in grmovnic (angleška kopulacija, cepljenje na razkol, cepljenje za lub ter okulacija – T-okulacija in ploščičasta okulacija).
 • ‘Lizikini maroni’ kot dogodek v sklopu projekta – kulinarični jesenski dogodek, kjer se dijaki družijo ob peki maronov, ki so rezultat dolgoročnega sodelovanja dijakov pri projektu Zelena Lizika.
 • Sodelovanje z Biotehniško šolo Maribor.

Mentor: Erik Kurbos

Rdeča Lizi

Rdeča Lizi

Vzgojno-izobraževalni cilji:

 • Spodbuditi kreativnost in ustvarjalnost.
 • Oblikovati pozitiven odnos do umetnosti.
 • Navezovanje socialnih stikov, druženje dijakov.
 • Spodbuditi inovativnost.
 • Naučiti se prepoznavati različne vrste umetnosti.
 • Krepiti samopodobo in samozavest.
 • Spodbuditi dijake, da se poistovetijo z likom, ki ga predstavljajo.
 • Spodbuditi timsko delo in dobro komunikacijo.

Aktivnosti:

Projekt je namenjen ustvarjanju in izobraževanju o maski in posebnih efektih. Dijaki bodo

spoznali različne materiale za ustvarjanje maske (silikoni, lateksi, vodne barve …) ter se

naučili spreminjati karakter obraza s poslikavami. Spoznali bodo pomen celostne podobe

umetnine (maska obraza, oblačilo, pričeska, dodatki). Projekt se bo zaključil z dogodkom

ob dnevu čarovnic, ko se bomo po latinskoameriškem zgledu spomnili preminulih in večer

počastili z njihovimi fotografijami in poslikavo obraza.

Mentorica: Jasna Kovačič

Berimo skupaj

Berimo skupaj

Vzgojno-izobraževalni cilji:

 • Spodbuditi branje pri mladih.
 • Oblikovati pozitiven odnos do branja.
 • Oblikovati zavedanje pomembnosti bralne pismenosti za življenje človeka.
 • Krepiti samozavest in pozitivno samopodobo ob glasnem branju.
 • Oblikovati pozitivna stališča do branja in literature nasploh
 • Privzgojiti ljubezen in spoštovanje do maternega jezika.

Aktivnosti:

 • Glasno branje na odru ob večerji v domski jedilnici, retro sobi ipd.
 • Branje in pogovor o literaturi v sobah dijakov.
 • Kaj pa jaz berem? ( dijaki v skupini predstavijo, kaj so prebrali v zadnjem času.)
 • Branje poezije dijakov in poezije mladih pesnikov v retro sobi.

Nacionalni mesec skupnega branja 2020 bo trajal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 11. oktobra. Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih.

Povezava: https://nmsb.pismen.si/

Mentorica: Jasna Kovačič

Dostopnost